Renate Voetstra - Schrijver

 Agenda

Renate geeft op aanvraag lezingen. Wil je meer informatie of een lezing op maat, dan kun je contact opnemen over de mogelijkheden.

Contact: info@bewustvedanta.nl of 038 7852719.

Verder biedt ze vanuit Vedanta -Bewust Ontwikkelen- diverse activiteiten aan.


Agenda

Cursussen Intuïtief Ontwikkelen

De cursussen bestaan uit vier delen die op elkaar aansluiten:
Delen 1, 2 en 3 zijn tien wekelijkse lessen per deel.
Deel 4 zijn tien lessen die om de 2 weken gegeven worden.


Informatieavond
Woensdag 15 januari 2020 om 20.00 uur kun je kennis maken met Renate Voetstra en haar werkwijze. Tijdens deze avond krijg je informatie over de cursus en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Locatie: Vedanta, Oldhuisstraat 20, 8043TN Zwolle
Graag van tevoren opgeven.


Cursus Intuïtief Ontwikkelen deel 1:
In het eerste deel worden de deelnemers in contact gebracht met hun manier van ‘hier op aarde zijn’. Er worden handvaten aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt bewust van het energieveld om zich heen (Aura), om het actief te ontwikkelen. Men krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van de aandacht en over de emotionele en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijks leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde.
Data:
29 jan.; 05-12-26 febr.; 04-11-18-25 mrt.; 01-08 apr. 2020
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Bijdrage: €207,00 incl. materiaal en thee
Locatie: Vedanta 

 


 


 


 


 

 
E-mailen
Map
LinkedIn